การกำหนดค่าให้ตัวแปร

ในการทำงานที่มีลักษณะของการคำนวณ อาจมีการใช้ตัวแปรมาช่วย ซึ่งเราสามารถเขียนผังงานโดยมีการกำหนดค่าและเรียกใช้งานตัวแปรได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและถ่ายทอดขั้นตอนการแก้ปัญหาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนักเรียนได้เรียนเรื่องการเขียนผังงานมาแล้ว ดังนั้น การกำหนดค่าให้ตัวแปรจึงไม่ใช่เรื่องยาก

สัญลักษณ์ที่ใช้กำหนดค่าให้ตัวแปร
การกำหนดค่าให้ตัวแปร นิยมใช้สัญลักษณ์ <- ซึ่งหมายความว่า ให้นำค่าทางขวาของ ไปกำหนดให้กับตัวแปรทางซ้าย 

เช่น
a <- 5  หมายความว่า  ให้ a มีค่าเท่ากับ 5
b <- 6  หมายความว่า  ให้ b มีค่าเท่ากับ 6
c <- a + b  หมายความว่า  ให้ c มีค่าเท่ากับ  a  บวก  b

วิธีกำหนดค่าให้ตัวแปร
การกำหนดค่าให้ตัวแปร มี 3 วิธี ได้แก่
                   1. การรับค่าจากภายนอก  เช่น

width <- รับค่าความกว้าง
height <- รับค่าความสูง
age <- รับค่าอายุ 


                   2. การกำหนดค่าจากค่าคงที่หรือตัวแปร  เช่น

x <- 10
y <- 20
z <- y 

                   3. การกำหนดค่าจากการคำนวณ  เช่น

c <- c+1
sum <- a + b + c
avg <- sum/3 

นักเรียนสามารถตั้งชื่อตัวแปรได้ตามความเหมาะสม  เช่น

ตัวแปร name รับค่าชื่อ 
ตัวแปร surname รับค่านามสกุล 
ตัวแปร score รับค่าคะแนนสอบ

ตัวอย่างที่  1 รหัสลำลอง และผังงานการคำนวณพื้นที่รูปวงกลม

ตัวอย่างที่  2 รหัสลำลอง และผังงานการหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 3 จำนวน

ตัวอย่างที่  3 รหัสลำลอง และผังงานการตัดสินผลสอบ

ตัวอย่างที่  4 รหัสลำลอง และผังงานการหาเลขคู่หรือเลขคี่

ตัวอย่างที่  5 รหัสลำลอง และผังงาน การแสดงคำเตือน จำนวน 3 รอบ

ตัวอย่างที่  6 รหัสลำลอง และผังงานหาผลบวกของตัวเลขตั้งแต่  1  ถึง  n

การใช้ตัวแปร  จะช่วยให้นักเรียนสามารถเขียนรหัสลำลอง หรือผังงาน ในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนให้สามารถเข้าใจได้ง่าย  และเมื่อนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทำงานแล้ว ก็สามารถนำไปเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *