ในชีวิตประจำวันของเรา จะมีงานบางอย่างที่เราทำซ้ำๆ หลายรอบ เช่น การเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่าเฉลี่ย ของจำนวนเต็ม 20 จำนวน ก็ต้องมีการรับข้อมูลจำนวน 20 ครั้ง แต่ในไพทอนนั้น เราไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่งเดิมๆ หลายครั้ง เพราะเรามีคำสั่งวนซ้ำ (loop statement) ซึ่งจะช่วยให้เราเขียนคำสั่งน้อยลง

คำสั่งวนซ้ำ for

          for เป็นคำสั่งวนซ้ำชนิดหนึ่งในภาษาไพทอน ใช้สำหรับควบคุมการวนซ้ำ โดยเราสามารถกำหนดให้คำสั่งที่อยู่ภายใต้ for ทำงานซ้ำๆ กี่รอบก็ได้

ตัวอย่างที่  1 นักเรียนต้องการอวยพรวันเกิดเพื่อนด้วยข้อความว่า “Happy birthday to you” จำนวน 3 รอบ

for x in range(3):
  print("Happy Birthday to you")

ผลลัพธ์
Happy Birthday to you
Happy Birthday to you
Happy Birthday to you

ตัวอย่างที่  2 นักเรียนต้องการอวยพรวันเกิดเพื่อนด้วยข้อความว่า “Happy birthday to you” โดยการรับจำนวนรอบจากการป้อนข้อมูล

i = int(input("Enter number:"))
for x in range(i):
  print("Happy Birthday to you")

ผลลัพธ์
Enter number: (ป้อนเลข 4)
Happy Birthday to you
Happy Birthday to you
Happy Birthday to you
Happy Birthday to you

ตัวอย่างที่  3 การหาผลรวมของตัวเลข 5 จำนวน

sum = 0
for x in range(5):
  i = int(input("Enter number:"))
  sum+=i
print(sum)

ผลลัพธ์
Enter number: (ป้อนเลข 1)
Enter number: (ป้อนเลข 2)
Enter number: (ป้อนเลข 3)
Enter number: (ป้อนเลข 4)
Enter number: (ป้อนเลข 5)
15

ตัวอย่างที่  4 การหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 5 จำนวน

sum = 0
for x in range(5):
  i = int(input("Enter number:"))
  sum+=i
print(sum/5)

ผลลัพธ์
Enter number: (ป้อนเลข 1)
Enter number: (ป้อนเลข 2)
Enter number: (ป้อนเลข 3)
Enter number: (ป้อนเลข 4)
Enter number: (ป้อนเลข 5)
3.0

ตัวอย่างที่  5 การสร้างพีระมิดตัวเลข

for x in range(10):
  for y in range(x): 
    print(x,end=" ")
  print("\n")

ผลลัพธ์
1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9

นอกจากคำสั่ง for แล้ว ในภาษาไพทอน ยังมีคำสั่ง while ที่เราสามารถใช้ทำงานแบบวนซ้ำได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของการทำงานที่เราต้องการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *