การสุ่มตัวเลขในภาษาไพทอน

ฟังก์ชั่น randint()

          ฟังก์ชั่น randint() ใช้สุ่มตัวเลขจำนวนเต็ม  ซึ่งจะอยู่ภายในโมดูล random โดยจะทำการสุ่มจำนวนเต็มที่อยู่ในช่วงที่กำหนดออกมา 1 จำนวน ซึ่งฟังก์ชั่นนี้เป็นที่นิยมนำมาใช้ในการสร้างเกม

ตัวอย่างที่  1 การสุ่มตัวเลขจากลูกเต๋า

import random
print(random.randint(1,6))

ผลลัพธ์ คือ สุ่มตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 6 ออกมาแสดงจำนวน 1 ตัว

ตัวอย่างที่  2 สุ่มคำทำนายดวงชะตา

import random
x=random.randint(1,4)
if(x==1):
    print("Best")
if(x==2):
    print("Good")
if(x==3):
    print("OK")
if(x==4):
    print("Bad")

ผลลัพธ์ คือ สุ่มคำทำนายออกมาแสดงจำนวน 1 คำ

ตัวอย่างที่  3 เกมคิดเลขเร็ว

import random
x=random.randint(1,9)
y=random.randint(1,9)
print("Question is ",x," + ",y)
z=int(input("Enter answer:"))
if(x+y==z):
  print("Correct")
else:
  print("Game Over")

ผลลัพธ์ คือ โปรแกรมจะสุ่มตัวเลขออกมา 2 จำนวน แล้วให้ทายผลบวกที่ถูกต้อง

เราสามารถใช้หลักการสุ่มตัวเลข โดยใช้ฟังก์ชั่น randint() ไปประยุกต์สร้างเกมได้หลากหลาย ตามต้องการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *