การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์  จะมีการคำนวณเกิดขึ้นและให้ค่าผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น จึงมีการใช้ตัวแปร เพื่อช่วยเก็บค่าที่คอมพิวเตอร์คำนวณได้ ซึ่งค่าของตัวแปรจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามการทำงาน

ความหมายของตัวแปร

          ตัวแปร (Variable) หมายถึง การจองพื้นที่ในหน่วยความจำหลัก (RAM) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการกำหนดชื่อเรียกแทนข้อมูล ถ้าหากต้องการนำข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดค่า การคำนวณ หรือ การแสดงผล ให้เรียกผ่านชื่อของตัวแปร

การอ้างอิงค่าข้อมูลของตัวแปร

          ตัวแปรจะถูกกำหนดค่าด้วยเครื่องหมาย = เช่น x = 10 หมายความว่า ให้ตัวแปรชื่อ x มีค่าเท่ากับ 10 หรือ age = 25 หมายความว่า ให้ตัวแปรชื่อ age มีค่าเท่ากับ 25 เป็นต้น

หลักการตั้งชื่อตัวแปร

          เราสามารถตั้งชื่อตัวแปร ที่ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายขีดเส้นใต้เท่านั้น โดยจะต้องขึ้นต้นชื่อตัวแปรด้วยตัวอักษร หรือเครื่องหมายขีดเส้นใต้ นอกจากนี้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ กับตัวพิมพ์เล็กจะถือว่าแตกต่างกัน 

ตัวอย่างที่  1  การประกาศตัวแปร

student_ID = 05555
_name = "Laura"
age = 25

คำหลัก (Keyword) ที่ห้ามใช้เป็นชื่อตัวแปร

          ในภาษาไพทอน เราจะไม่สามารถตั้งชื่อตัวแปร ที่ซ้ำกับคำหลัก ดังต่อไปนี้

False             await             else              import           pass
None             break             except           in                 raise
True              class              finally            is                  return
and               continue        for                lambda          try
as                 def                from              nonlocal        while
assert            del                global            not               with
async             elif                if                  or                 yield

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *