ฟังก์ชั่น input() ในภาษาไพทอน

ฟังก์ชั่น input() ใช้รับค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่ระบบ โดยจะใช้งานร่วมกับข้อความที่ต้องการบอกให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูล

ตัวอย่างที่  1  โปรแกรมรับและแสดงชื่อ

โปรแกรมผลลัพธ์
name = input("Enter your name")
print("Hello"+ name)
Enter your name (ป้อนคำว่า Laura)
Hello Laura

ในกรณีที่ต้องการรับค่าที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มเพื่อนำไปคำนวณ จะต้องทำการแปลงข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชั่น int() ก่อน จึงจะสามารถนำไปใช้คำนวณได้

ตัวอย่างที่  2  โปรแกรมรับและแสดงผลการคำนวณ

โปรแกรมผลลัพธ์
x = int(input("Enter number"))
print(x+100)
Enter number (ป้อนตัวเลข 100)
200

ตัวอย่างที่  3  โปรแกรมหาค่าร้อยละ

โปรแกรมผลลัพธ์
x = int(input("Enter number"))
y = int(input("Enter percent"))
print(y/100*x)
Enter number (ป้อนตัวเลข 200)
Enter percent (ป้อนตัวเลข 50)
100

ตัวอย่างที่  4  โปรแกรมแปลงพุทธศักราช (B.E.) เป็นคริสต์ศักราช (B.C.)

โปรแกรมผลลัพธ์
x = int(input("Enter B.E."))
print(x-543,"B.C.")
Enter number (ป้อนตัวเลข 2565)
2022 B.C.

เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น print() และ input() เพื่อเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาต่างๆ ได้ เช่น แก้โจทย์วิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อประมวลผลปัญหาอื่นๆ ที่มีความซับซ้อนได้ตามความต้องการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *