ฟังก์ชั่น print() ในภาษาไพทอน

ฟังก์ชั่น print() ใช้แสดงข้อความออกมาทางหน้าจอ  วิธีการใช้งาน คือ ใช้ฟังก์ชั่น print() แล้วต่อด้วยข้อความที่ต้องการ ถ้าเป็นตัวอักษร ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“….”) หรือ double quote และสามารถเชื่อมต่อข้อความด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ตัวอย่างที่  1  โปรแกรมแสดงชื่อ – นามสกุล  และอายุ

โปรแกรมผลลัพธ์
print("Worawit Chaiwongkhot")
print(25)
print("years old")
Worawit Chaiwongkhot
25
years old

ตัวอย่างที่  2  โปรแกรมแสดงชื่อ – นามสกุล  และอายุ โดยใช้จุลภาค

โปรแกรมผลลัพธ์
print("Worawit Chaiwongkhot",25,"years old")Worawit Chaiwongkhot 25 years old

นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ฟังก์ชั่น print() แสดงผลการคำนวณได้ด้วย โดยใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์  เช่น

                   +        หมายถึง  บวก
                   –         หมายถึง  ลบ
                   *        หมายถึง  คูณ
                   /        หมายถึง  หาร

ตัวอย่างที่  3  โปรแกรมแสดงผลการคำนวณ

โปรแกรมผลลัพธ์
print("10+5")
print(10+5)
print(10-5)
print(10*5)
print(10/5)
10+5
15
5
50
2

คำสั่งบรรทัดแรก ใช้เครื่องหมายอัญประกาศครอบตัวเลขเอาไว้ ไพทอนจะมองว่าเป็นข้อความ และไม่นำมาคำนวณ

ตัวอย่างที่  4  โปรแกรมการใช้คอมเมนต์

โปรแกรมผลลัพธ์
print("Hello")
#print("World")
Hello

สัญลักษณ์ # แสดงจุดเริ่มต้นของคอมเมนต์ หมายความว่า คำสั่งที่เป็นคอมเมนต์ จะไม่ถูกนำไปประมวลผล

ฟังก์ชั่น print() ยังมีคุณสมบัติอีกมากมาย ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *