กระบวนการในการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหานั้น จะต้องถ่ายทอดความคิดและความเข้าใจไปสู่การนำไปสู่การนำไปปฏิบัติได้ การถ่ายทอดความคิดจะต้องมีจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และลำดับก่อนหลังที่ชัดเจน อาจอยู่ในรูปของข้อความที่เรียงกันเป็นลำดับซึ่งเรียกว่า รหัสลำลอง (pseudo code)

รหัสลำลอง เป็นการใช้คำบรรยายอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจนในการแก้ปัญหา หรือการทำงานของโปรแกรม ซึ่งรูปแบบการเขียนจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความถนัดของผู้เขียน

ตัวอย่างที่  1 รหัสลำลองการคำนวณพื้นที่รูปวงกลม

เริ่มต้น
          1. รับค่ารัศมี
          2. คำนวณพื้นที่รูปวงกลม จากสูตร  พื้นที่รูปวงกลม = ค่าพาย x (ค่ารัศมี ยกกำลังสอง)
          3. แสดงผลลัพธ์พื้นที่รูปวงกลม
จบ

ตัวอย่างที่  2  รหัสลำลองการลงทะเบียนชุมนุมในเว็บไซต์โรงเรียน

เริ่มต้น
          1. เปิดเว็บ
          2. ป้อนข้อมูล และคลิกเข้าสู่ระบบ
          3. คลิกปุ่มลงทะเบียนเรียน
          4. คลิกลงทะเบียนชุมนุม
จบ

ตัวอย่างที่  3 Pseudocode of the sums of 3 numbers

Start
          1. input  A
          2. input  B
          3. input  C
          4. SUM = A + B + C
          5. display SUM
End

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาในรูปแบบรหัสลำลอง จะต้องมีจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และลำดับก่อนหลังที่ชัดเจน เพื่อให้เห็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะการทำงาน และลำดับในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การแก้ปัญหา สามารถดำเนินการตามแผนการที่กำหนดไว้ พัฒนาโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *